موسیقی از اولین نغمه لالایی مادر، در رشد ذهنی کودکان نقش بازی می‌کند. موسیقی از تجربیات در خانواده، از رسانه های مختلف و بخشی از عبادات مذهبی و به عنوان یک موضوع درسی و در بازی‌های کودکانه وارد زندگی کودک می‌شود. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که موسیقی علاوه بر ارزش وسیع اجتماعی، نقش مهمی در رشد ذهنی کودک دارد. چنانچه کودکان از سنین خردسالی با موسیقی سر و کار داشته باشند، این امر در سازماندهی دستگاه مرکزی اعصاب آنها اثر می‌گذارد و بنابراین، می‌تواند به عنوان وسیله موثری برای تربیت دوران کودکی مورد استفاده قرار گیرد.

عقل، احساس، هوش

موسیقی سه بخش مهم از وجود کودک را به صورت همزمان به تکاپو می‌اندازد و آن عقل، احساس و هوش اوست. تحقیقات نشان می‌دهد گوش دادن منفعلانه به موسیقی، کودکان را باهوش تر می‌کند؛ یعنی اگر از سنین کودکی فرزندتان را در معرض موسیقی بگذارید به روند رشد ذهنی او کمک زیادی کرده اید. اما مطمئنا این دسته از کودکان قابل مقایسه با کودکانی نیستند که به صورت فعالانه یعنی نواختن یک ساز به تمرین موسیقی پرداخته اند.

موسیقی قبل از 7 سالگی

مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد کودکانی که قبل از سن 7 سالگی به تمرین موسیقی می‌پردازند، دارای هوش بهتری هستند که این روند تسریعِ هوش آنها با بزرگ تر شدنشان همچنان ادامه خواهد داشت. اما نکته جالب تر اینجاست که وقتی شما به یادگیری یک ابزار موسیقی می‌پردازید، درگیر چالشی می‌شوید که مدام در زندگی تان ادامه خواهد داشت. مهارت موسیقی نیاز به تمرین و استمرار دارد و این استمرار کودک شما را همزمان با بزرگ شدن دنبال می‌کند و به او قدرت رویارویی با چالش های زندگی را خواهدداد.

افزایش سرعت یادگیری با موسیقی

همه افراد می توانند مفاهیم مختلفی را بیاموزند. اما اینکه شخصی برچسب نابغه را به خود می‌گیرد به خاطر سرعت یادگیری اوست. موسیقی دقیقا روی سرعت یادگیری تان تاثیر می‌گذارد. اگر بتوانید در سنین کودکی فرزندتان را با موسیقی آشنا کنید روی سرعت یادگیری او تاثیر عمیقی گذاشته‌اید. موسیقی قدرت حل مسئله کودکان را بالا می‌برد چون او در خلال نواختن و تمرین موسیقی قوه تفکر خود را به کار می‌اندازد و از طریق تمرکز و تفکر به تمرین می‌پردازد. درنتیجه تفکر فرزند شما می‌آموزد که در هر کاری از قوه عقل و منطق خود استفاده کند.